Panunumpa ng Katapatan sa Watawat

Ako ay Pilipino
Buong katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas
At sa bansang kanyang sinasagisag
Na may dangal, katarungan at kalayaan
Na pinakikilos ng sambayanang maka-Diyos,
Maka-kalikasan, maka-tao at maka-bansa.

Posted in Uncategorized.